วัดใน จังหวัดอุดรธานี - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดอุดรธานี


วัดอุทกมัจฉาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดสัมมัฏฐมุขขาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าโนนสว่าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนายูง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่านาแค
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาแค อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าบ้านเพิ่ม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาแค อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าวังบง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาแค อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าวิสุทธิญาณสัมปันโน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาแค อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าคีรีวงกต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาแค อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดนาคำน้อย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าชัยมงคล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าภูก้อน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าโนนทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าผาน้ำจั้น
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
รายละเอียด


วัดป่าศิริเจริญชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดอุทการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโคเขตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดนาเมืองไทย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสง่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโนนสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดแสงนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดแสงสว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดกลางแหลมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดอุทธริการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดแก้วอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดสุวารีวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดศรีสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดรัตนคูหา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีภักดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดศิริเจริญสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดผากลางนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดวินัยทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดศรีสุพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดกุญชรเกษาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดอุตตสมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโนนผาแดง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดสามัคคีวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโนนทองคำ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าผางาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าซำอ้ม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดท่าโสม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดโชคชัยสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าหนองแวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าศิริทัศน์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดขันติยานุสรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าท่าวารีศรีสาคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่านาเก็นน้อย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าห้วยทราย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าภูเขาทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดป่าบ้านหัวช้าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
รายละเอียด


วัดศิริสุทโธ
สังกัด มหานิกาย
อำเภอบ้านดุง
รายละเอียด


วัดป่าโพธิ์ธาชัย
สังกัด มหานิกาย
อำเภอบ้านดุง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี ข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
รายละเอียด


วัดโนนชัยศิลป์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
รายละเอียด


วัดศรีสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook