วัดใน จังหวัดเลย - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเลย


วัดป่าโพนสูง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าพุทธปทีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดเย็นศรีระธรรมประทีป
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าเขาแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าผาซำแคน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดตรีสวัสดิ์วนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดป่าศิริรุ่งเรือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดป่าเลไลยก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดวุฒาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดน้ำกระโทม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีภูช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดลาดปู่ทรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดอุโมงมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดชลประทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดคลองทูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพนหนอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดสว่างวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดดอยเฉลิมพระเกียรติวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพนข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีสงคราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดชัยนาถมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดป่าขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดงิ้วงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดใหม่เจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพนสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดสหมิตรวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดป่านากระเซ็ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดเมืองตูมธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโพนศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดโคกใหญ่สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดอรัญญวาสี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดมณีไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดจิตมั่นคงธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
รายละเอียด


วัดคงคาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดสุพรมนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดดอยบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดวารีโสภนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดวิชัยรวมมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดมณีชลขันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดน้ำสวยภักดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
รายละเอียด


วัดประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook