วัดใน จังหวัดเลย - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดเลย


วัดนาแกพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดยอดธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดจำแลงพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดประชาราษฎร์นิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดวังสพุงพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีชมชื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าหลักเมืองแสงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดถ้ำป่าสัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าศรีสมพรวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีมงคลวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโนนศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีอุดมวงศ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าภูทอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดราษฎร์อุปถัมภ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดดอนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดธรรมจาริการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดทองสว่างศรีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าเลไลยก์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดสะเทียนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีอุบลพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดถ้ำผาใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดแผงศรีวิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดถ้ำผาสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโนนสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดสว่างอินทร์แปลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีอุทัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโพนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโนนสว่างพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโนนสว่างพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดอภิราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าเทพจินดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีสว่างจอมแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโคกสว่างสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าพิทักษ์ไทย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยสุราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดสังคมวิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าจันทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศิริธราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดศรีพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดราษฎร์บูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดภูตูมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดจอมศรีสว่าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าแสนสำราญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าดงบ่อเหล็ก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดป่าเจริญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด


วัดโพธิวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook