วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดกลางโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดศรีสมเด็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดตลาดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสระเกษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดวงศ์สว่างธิวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองแวงศิลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสว่างอารีย์โนนชาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเทพวิสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดมัชฌิมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดนิมิตเมธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบึงพฤาชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดแก่งพิชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดอินทรวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดศรีเมืองจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเหนือหมูม่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีแสงสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสว่างศรีอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์วราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดมุจรินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดจอมศรีประทุมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดวาปีปทุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดพินีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าแพงศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบรรพตสันติวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโสภณพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดวีระวงศาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดตรีรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่ามัชฌิมวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าวารีวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าพวงสุวรรณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าศรีแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดพุทธมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดโนนอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดธรรมิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดบูรพาภิรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดสว่างอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดป่านามะเขือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดเสริมชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดคำชมภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดโนนอุดมสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดภูเป้งขันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดถ้ำปลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดโนนศรีสวัสดิ์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดสระปทุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดสิงห์สะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดโนนทองภูฉาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดห้วยเสือเต้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดกลางมาลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดไตรภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดนาแก้วนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดตาดแม่นาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดกัลยาณบริหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด


วัดม่วงเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook