วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดนิคมห้วยผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดสว่างนภา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดนิคมอุดมฤกษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดสว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดนิคมพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดนิคมเทวาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดไตรรัตน์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดสว่างหัวดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอีบุต อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดป่าศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดปทุมคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดนิคมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดปิยะมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดสุทธาวาสไค้นุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดอัมพวันบ้านผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดบวรบุญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดป่ามุจลินท์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดป่าบ้านผึ้ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
รายละเอียด


วัดคำเหมือดแก้ว
สังกัด มหานิกาย
อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดหนองแวงดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดป่าเรไลนาค้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดอุทัยกุดโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดสะอาดศิลป์หนองปะโอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดเหนือคำมันปลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดคารมณ์ป่าหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบูรพาคำมะโฮ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบ้านโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบูรพาห้วยยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยคำใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดอรุณมีชัยวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดสว่างนวนจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดจันทร์ประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดศรีนวลทรายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบุบผานาสีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดสว่างชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดมุจรินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดมงคลหนองแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดนางนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดเพิ่มวิลัยยางเนียม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบ้านหาดทรายมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดอุดมผลพิมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดแก้วสำเร็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดราษฎร์เจริญศิลป์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดกลางห้วยเม็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดพิชัยส่างท่าลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดพนมทองพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดธรรมพิทักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดป่ากุดท่าลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดพานสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดศรีสะอาดห้วยมะทอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดอินเขียนหนองโน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบ้านโคกกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบูรพาโคกล่าม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรืองโคกกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบูรพาหนองกุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook