วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดป่าอนุสรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำเหมือดแก้ง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดป่าหนองรัง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดบ้านคำใหญ่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดโพธิพุทธคุณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดป่าสุสานธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
รายละเอียด


วัดกุดปลาค้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดทรงศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดบูรพาคุ้มใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดโพนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดป่าโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดกลางกุดสิมคุ้มเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดอินทรนิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดบูรพาคุ้มเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดบ้านนาวี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดกกต้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดหนองแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดกุดกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดส้มป่อยโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดโพนนาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดปิยะอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดดาวดึงส์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดหนองผือพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดโพนวิมาน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดวังคำ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
รายละเอียด


วัดกลาง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดป่าปฐมปฏิมากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดพุทธปฎิมากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดปฐมปฏิมากร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดดงปอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดหอไตรปิฎการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดสว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดชัยสุนทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดใต้โพธิ์ค้ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดป่าทุ่งศรีเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดอนุหาฤทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดหาฤทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดคำมัจฉาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดเขตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดอุดมประชาราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดสวนป่าสมเด็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดอุดมประชาสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดประชานิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดป่าชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดวิเศษไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดมณีนพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดสุนทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดสหินชัยมัด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดสิทธิไชยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดโนนหัวเขื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดป่านกขาบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด


วัดภูปอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook