วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดศรีสุมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดอุทัยทิพพาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดอุทัยธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดศรีษะเกษวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดจำปาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดทุ่งผาเพชร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดสีดาวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดป่าวิไลเรืองศิลปาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดนาตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดเทพรังษีศิลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดจอมศรีอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทรนาบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดจันทร์หอมอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดทิพพาวาสทุ่งมน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยปฐมพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดศรีจันทร์สว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดหนองยางเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดหนองยางใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดป่าภูผักหวาน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดอรุณราษฎร์บำรุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดป่าสุประเสริฐ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดรังษีปาลิวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
รายละเอียด


วัดดอนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดเหล่าใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดอุทัยโนนขวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีท่าแห่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดบ้านชาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดหัวบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดเหล่าแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดกุดฆ้องชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์สว่างนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโนนแดงเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดหนองหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโนนแดงใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดศิริอัมพวันวังยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดอนงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างสาคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดบวรดิตถาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดบวรนิเวศโนนทัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีกระเดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดหัวนาคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดตลาดแคร์หัวหนอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโนนเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีบ้านตูม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดสว่างชัยศรีโนนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดสายทองหนองเม็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดป่าจันทนศิลาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook