วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดโพธิ์ศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดนาสีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดอรุณรัตนสีสุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดป่าบึงโดน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดป่าศรีถาวรชาดาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดลำชีศรีวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดป่าวิสุทธิธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดป่าเหล่ากลาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโนนศิลาเลิง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลา อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดดอนม่วง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดสุวรรณหงษ์หนองคู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโนนศิลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดโนนวังทองสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดสว่างรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
รายละเอียด


วัดดงพยุงกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดสุวรรณคีรีวงค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดศิริวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดมณีนพรัตน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดบูรพาด่านแต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดสะอาดไชยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดพุทธสถาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดดอยดงเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดวิเศษไชยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดอนุเขตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดศรีจันทร์โพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดเทวาประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดคำป่าหว่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดเขตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดยอดพระธรรมน้ำทิพย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดสระเทพบุตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดอนงคาศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดป่าดงเย็นวราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดป่าทองประดิษฐ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดป่าสวรรค์จันทาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดป่าอัมพวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
รายละเอียด


วัดขอนแก่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดสร้างแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดคำแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดถ้ำไม้รัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดกุงเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดโคกกัมภ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดแสนสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดกุดจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดสันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดหนองหลวงโคกกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดคำจันทร์เพ็ญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณดงบัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดดงกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดดงจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดไทยเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดดงสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดใหม่โนนสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดท่าคันโท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดท่าเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดโนนอำนวย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดนาตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด


วัดบุตรอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook