วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดสว่างอุทัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสุธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างโนนชาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าบุญญาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างคำน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดบรมผาสุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีดงน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างโนนทัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโนนตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดศรีธาตุกุดสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดท่าพระงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสวนพร้าวดงบัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างหัวนาคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสระบัวโพนสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างดอนกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสร้างหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดดอนสวรรค์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรียางคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดหนองแวงใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดหนองแวงบ่อแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีหนองแวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีบ้านแก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าเขาพระนอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดวารีราษฎร์หนองกุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดอุดมผลหนองไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโนนสูงใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดหนองขามเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดบูรพาสร้างมิ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์หนองจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดปทุมคงคา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าบึงอร่าม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างชัยศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโนนสะอาดวารี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดอัมพวันหนองม่วง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดกลางสีมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าราชธรรมานุวัตร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดจันทวารี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่านุกูลสันติรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าสว่างอารมณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสุวรรณชัยศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดดุสิตอินทาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดอุดมคงคาท่าเรือ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอารมณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าโปร่งแคกุดน้ำใส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าหัวงัวดอนสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดขวัญเมือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดบึงบ้านเสียว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าบ้านหัวงัว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างท่าไฮหนองโจด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าโคกหนองแฝก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างมีชัยหนองแต้
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดเจริญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโคกคันจ้องบุญมี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าสันติวาสอินทาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่ากู่เหล่างาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าดงบัง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าอัมพวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook