วัดใน จังหวัดกาฬสินธุ์ - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดกาฬสินธุ์


วัดชัยมงคลโคกค่าย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าดงบัง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่ายางคำเหนือ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดอุดมสมบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าสันติสุข
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยคำม่วง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสระทองดอนดู่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยโคกศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดบูรพาโคกเครือ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีท่างาม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดไตรมิตร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดจอมทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดพิกุลเจริญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดช้างแก้วพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดมณีสมบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดศรีวิริยะสัมมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าห้วยเตย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าศรีสำราญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดป่าเวฬุวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดสว่างศรีบุญเรือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดผลาผล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
รายละเอียด


วัดดอนปู่ตา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดร่องคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสองห้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสว่างใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดปฐมแพงศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดอุมังคละนาเรียง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสว่างสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสว่างธรรมรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดโคกสำเริง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดโนนเที่ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดศรีสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดกระยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดดงเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสว่างเหล่าอ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดด่านใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดป่านาเรียง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดป่าหนองคู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดป่าสันติธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
รายละเอียด


วัดสังวรวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสีสุมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดแสงสว่างจิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสว่างอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีมหาไชย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดศรีทองโนนสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสมศรีบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดท่าสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดอินทรสังวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดศรีนวลเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดรังษีชัชวาลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดกลางโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดตลาดม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดศรีสมเด็จ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสร้างแสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook