วัดใน จังหวัดขอนแก่น - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดขอนแก่น


วัดหินตั้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดสว่างโนนทองหลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดบริบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดสามัคคีพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดชัยประดิษฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดบรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดสว่างหนองสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดบ้านท่าเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดสว่างอินทร์แปลง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดโคกม่วงบุญญาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดโนนคูณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าบ้านแห่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่านาหนองทุ่ม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดนาดี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าหนองศาลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดสุทธิไชยาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าใหม่นาคำ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าศรีบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดประสิทธิ์ไพศาล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าโนนรัง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าหนองม่วง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดป่าบ้านโนนอุดม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดยางใย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดบัวระพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดพุทธชาฎา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดป่าพรมแพงศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดบัวบาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดวิสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดกุมพะศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดบูรพาพิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดยางคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดท่าแขก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดศรีสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดป่าศิริธรรมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดสว่างธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดหายโศก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดสุนันทาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดบัวระพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดป่าโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดศรีชมชื่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดบึงบอล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดบัวระพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดป่าปิยะราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดมุกดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดศรีธรรมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดป่าเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด


วัดป่าไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook