วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองบั่ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเปลือยใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านขี้กา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดคำพรินทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านค้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดช้างเผือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านดอกไม้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าเรไร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านโคกใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านโคกน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดนิกรบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านภูงา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดใหม่หมอตา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านยางเลิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสังข์ใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านจาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านขวาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดฮ่องสังข์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสระเคียนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างโนนตาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสาหร่ายมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดทักษิณชลธาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองเม็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดจำปานคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดไผ่เงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหว่าน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านแสบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดผดุงปริยัติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดท่าสมอ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดวานรนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดคูดินทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างทรายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านร้านหญ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพนเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดพลับพลาชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านสระโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านตาหยวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านเม็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านตาแหลว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดชัยอำนาจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเจริญอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่างูเหลือม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหางเหย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพนยานาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดธาตุนาใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดดงหัวเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านนาน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านเหว่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสระบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook