วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดประทุมชาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดแสงสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านเหว่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดกลางมิ่งมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดตะเคียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเวฬุวันวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทองกิจเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์สว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเหนือสุวรรณภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนสังข์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนธาตุทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านสนาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านเหม้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองตอกแป้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดน้ำคำน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดกู่พระโกนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนพิมาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านเหม้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดใต้วิไลธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเอี่ยมศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพนครกน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งลัฎฐิวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเจริญราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเขมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดอัมพวันธิญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดปทุมมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าคีรีวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเจริญชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งน้อยพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดอรุณราษฎร์วราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดห้างหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่างอุดมเวช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสำราญสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดลำโกน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าชัยยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดยางคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเจริญชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดไตรภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบรมธงชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดคำบอน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสองชั้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านตังหมอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดขัดเค้าพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดส้มโฮง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสุทธาวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook