วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดเล้าข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองอีเข็ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสองชั้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านตังหมอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดขัดเค้าพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดมหิงษาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดดงเมืองเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองโค้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านยางเครือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองพันมูล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่ายางเครือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดด่านน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าปลาค้าว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโคกสมบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองนกเอี้ยง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าธรรมาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าพุทธาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าสุขสวัสดิ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าทรงธรรมิคทายวันวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าสุจิณโณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าน้ำคำพัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าพรหมสอน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดสว่างชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดบุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดปิยะวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดโคศานิศาสตร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดขิริไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีสะอาดน้ำบ่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดโพนโสภาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดแสงสว่างสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดสายแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดราษฎร์อุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดผดุงสาตยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดจันทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดรอยพุทธบาทนาคำข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดทรายเขาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดถ้ำผาน้ำทิพย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าไตรสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดท่าสะอาดประชาราษฎร์รังสฤษฎ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดนันทิยาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดดานกลอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดสามัคคีธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าคำเม็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริชัยเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดอรุณวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดทรายเขาทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดนิเวศน์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริแก้วมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดแสงอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดนันทิยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดแสงอรุณผดุงสันติ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook