วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดโนนสวาสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดพุทธธรรมน้ำพุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าอัมไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริแสงสว่างเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดหนองโมงบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดพรหมพิทักษ์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดแสงอรุณผดุงสันติ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริโพธิ์คำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดสะอาดสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดตาลเดี่ยว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศิริชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริดงเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริราษฎร์สามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดโพนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศิริวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดวาลุการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดปิยะวาสบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดทุ่งเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดเจดีย์ชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดท่าแสงจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดตูมทองวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าดำรงธรรมบำรุงบุตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าบูรพาสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีสะอาดไพรสาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดสายแก้วมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศีลเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดศรีธรรมาวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าสารคันสินธุ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าหนองแข้ดง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดผาน้ำจ้าก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าสุวรรณบรรพต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าศรีพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าโป่งช้าง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดป่าหนองเม็ก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
รายละเอียด


วัดหนองแซง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดทุ่งรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดหนองไศล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดป่าเทวานุรักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดหนองบัวแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดสีสุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดวารีเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดดูกอึ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดธาตุจอมศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดบ้านโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดสาวแห
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดดอนแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดป่าหนองฮี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดศิริรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดดงเย็นมหาวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดวารีเกษมราษฏร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดสระโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook