วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดผ่องใส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดโนนฤาษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดศรีเจริญผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดเรืองศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดโพธิ์อินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดห้วยนารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดบ้านแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดพุทธมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดราศรีไสล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสว่างจ้อก้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดป่าเรไร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดหงส์ทองสันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดอุบลบรทิพย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดโพธิ์งามสุนทรวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดหนองขี้เหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดดงสว่างโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดป่าอาจสามารถ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดทุ่งสาริกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดใหม่ไชยสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสระจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสว่างโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสอาดบ้านกอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดป่าอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดบ้านสนามชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสรงตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดกลางบ้านเหล่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดพระธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสว่างน้ำคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดรังตาลสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดศรีหาราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดธีรสิมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดรัตนมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดหนองม่วงส้ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดท่ายางชุมน้ำเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดสว่างโหรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดหนองนาหล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดบึงแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดรวมไทยเจริญธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดป่ายางโง๊ะ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดอารยธรรมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
รายละเอียด


วัดฮ่องทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านหนองอ่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านดอนรัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านดอนรัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดไทรทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดไตรตรึงษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบูรพากู่กาสิงห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์กู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook