วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดทุ่งสว่างดำรงธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสว่างศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดม่วงศรีไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์ฮาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านดงครั่งน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดแสนสี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสุทธิวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสว่างทุ่งรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดพลับพลาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านแจ่มอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดโพนทัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดดงครั่งใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเขวาตะคลอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเขวาหรดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดโพนหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดชิโนวาทธำรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดน้อยเจริญศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดไผ่สีทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดยางจ้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดพรหมศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหัวดอนชาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดตลาดไชย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดกู่พัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าดอนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหนองหญ้าปล้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหนองแปน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านหนองกุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหนองตาแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหนองเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอรัญวาสีดงมัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเสาธงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดดอนแตง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหนองตาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเหล่ากลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอินทร์ไตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าวังน้ำเย็น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหัวหนองแวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสวงสวรรค์วณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านหนองผึ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสระเกษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านหนองแวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดจอมกระสัญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดโพนโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook