วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดโพนเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดประชานิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหัวดงกำแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดศรีอริยวงศ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสำราญนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดปทุมคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าหนองสะแนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอุ่มเม่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเหล่าเสือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดโพนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดจอมศรีวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสิงห์ไคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสังข์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดจิรประภาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบุญศิริวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเขวาใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดอารัญญา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดส้มโฮง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดบ้านผำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าศรีปทุมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าทุ่งกุลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าเหล่าหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดเหล่าหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดป่าเหล่าเสือ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดวังใหญ่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
รายละเอียด


วัดประชาอุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์เขืองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดศรีจันทรวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดจันทรังศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดดอนสำราญใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดดอนวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโนนก้านเหลือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดศรีสุพรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดบุ่งค้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโคกศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดวังปากบุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดใหญ่พระเจ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดป่าสุ่มน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดเหล่าพระเจ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดบังบด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดหนองปิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดจอมศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดดงพิกุล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดพลับพลาชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดมาลุวาคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดป่าวิสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดวังยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดบ้านงิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดคงคาวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดเหล่าหมูม้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดธาตุประทับ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดศรีวราหเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook