วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดศรีวราหเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดกลางหมูม้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์กลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดป่าวรคุณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดป่าโชคระดาศรัทธาธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดป่าดงยางเครือ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดโพธิ์สำราญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
รายละเอียด


วัดชมสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดชัยเจริญธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดปราสาทวิชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดสว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดสว่างอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดศรีมณี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดศรีสันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดประสิทธิ์โพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดท่าสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดท่าแสงจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดคู่เมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดหนองเดิ่นชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดป่าบ้านโป่ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดป่าศรีเมยวดี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดป่าศรีรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
รายละเอียด


วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดไตรรังสฤษฏิ์รักขิตวัน
สังกัด มหานิกาย
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราษฎร์รังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดแคนเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านหนองคู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดแคนใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านหนองพุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดขอนแก่นเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านหนองหุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านป่าบาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดขอนแก่นใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดแคนพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดดอนสนามชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดดงลาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านอ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองโปร่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านหนองจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านโคกสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดธรรมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่าใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสวาทอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านนาโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราชพฤกษาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโชคชัยโนนขวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook