วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโชคชัยโนนขวาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดปอภาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดท่าอุดมสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดคุยมาตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดประสานศรัทธา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดทุ่งสถิตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านแสบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านหว่านไฟ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโคกก่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโคกพิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านรอบเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอุดมไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านเขวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหัวแฮด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเปลือยนอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านแก่นทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีแก่นทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านเปลือยใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโพธิ์พงษ์ราษฎร์บูรณะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองหญ้าม้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดพิมพิสาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดวารีอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดแจ่มอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโกลิยการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราษฎร์บันเทิง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอุดมไพสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสะอาดสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดดอนเป้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าหนองหญ้าไซ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศิริไพรวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสระพังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอรุณสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองแข้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดชลธารอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองผือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดดงสวอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีชัยมงคลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดดงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองตาไก้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเหล่าขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเหล่าตำแย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสีแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอุดมไพสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์สุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าธรรมสุโข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหัวหนอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสังข์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดคานหัก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเปลือยน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดนิเทศสุนทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสุนทรนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดปราสาทธรรมทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook