วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดสว่างคารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองแอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสุทัศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าจตุรพักตรพิมาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านอ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดบึงห้างหว้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดตลาดบ้านอ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสิริชัยพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดดงบัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีสุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหงษาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดค่ายเสรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหงส์สุวรรณวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองคู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสระจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองผือน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดราชวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดหนองครอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสันโดษโฆษะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดพันธุวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดสวรรคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าพรหมพิมาน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดวิสุทธิธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดศรีประชาพัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าอริยวงศ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายละเอียด


วัดดงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดบ้านเขวา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดท่าขันธ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดถาวรรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดหนองหอย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตร์พิมาน
รายละเอียด


วัดสีมาราษฎร์วนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่างิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดงิ้วงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านหัวงัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดจังหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดโนนขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าจ่าเหลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดเหล่างิ้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดผดุงศรัทธรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดประสาทอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสำราญนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดอาศรมสันติวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook