วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดปราสาทธรรมทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดประชาราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดประสาทศรัทธาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดประชาสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราษฎร์รังสฤษดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านเล้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดนิเทศสุนทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอุบลนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสว่างไพบูลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสว่างศรีโพธิ์ธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดพูลเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองยูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านฝาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีปทุมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสว่างอารมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหินกอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสุวรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดปัญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดไตรนิคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสุรชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองพังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดกอนประชาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดดงนางย่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอุบลนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดประชารังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีธรรมประสาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดนิมิตคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดประสาทวิทยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดธรรมจารีนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดวิเศษไพรสณฑ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอัมพวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเทพนิมิต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดหนองผือน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านป่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดอินทร์อุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดผันทนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบ้านโนนสั้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโนนรังสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าโนนรัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราษฎร์อุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเขวาประสาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดท่านคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook