วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดเวฬุวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศิริ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดคุ้มวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีทองไพบูลย์วราราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดสาเกตนคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าหนองหญ้าม้า
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าศรีรัตนวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดศรีรัตน์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดวิมลนิวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเกษมทรัพย์พัฒนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดแสนระลึกวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าศรีไพรวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดโพธิ์รังสฤษดิ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดป่าสวรรค์สามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดเหนือ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายละเอียด


วัดกกกุงวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหนองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเหล่าหัวภู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดบัวสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหัวนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดปทุมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดใต้สูงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเหนือสูงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดคูเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดท่าสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเมืองสรวงเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดศรีสุริยาป่ายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหนองเม็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเหล่าฮก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดไตรมิตรธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเก่าโนนเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดบ้านดอนก่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหนองหินน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหนองหินใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดศรีสุขบ้านข่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเมืองสรวงใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดบ้านผำใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเมืองสรวงน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดหนองหมู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดป่าศรีดอนกลาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
รายละเอียด


วัดเหนือเสลภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีทองนพคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทรดงประเสริฐ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดเสลภูมิวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดตาลตะนาวศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดธรรมประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดตาลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสระโบสถ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดท่าม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าคีลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook