วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดสว่างรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองสิม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าคีลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดขันตินิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านโพธิ์ชัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดเลิงท่าสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดจอมศรีโสภณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าธรรมารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศิริวัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างโนนโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดชมภูวาปี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดจริยาสมโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหัวกูดินวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีธาตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสุนทรนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหงษ์รัตนาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าขี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศิลาอาสน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองแป้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดคุ้งสะอาดวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีไชยวาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านบ่งเบ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนสว่างชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดเกาะแก้วเจติยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดจันทร์ศิริมังคลาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์รังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโกศรีกัญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านน้ำจั่นน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านสะอาดนาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดนาแพง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดพรสวรรค์บุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโคตรมานุรักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีจอมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าสันติวนาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านนาทม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดมะหรี่ชัยพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองตุ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดเทพนิมิตรวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดจันทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองขุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองแห้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดท่าทางเกวียน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดท่าบ่อสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดราษฏร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดนาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook