วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด | พระสังฆาธิการ
จังหวัด
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดท่าโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองขุ่น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดท่าเยี่ยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดราษฏร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดน้อยสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีวิลัยพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองฝ้ายน้ำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์อัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์บุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างนาวี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสำราญรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสำราญรมย์ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีศาสดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนสีสุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าธรรมรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดดงกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโคกเกษมอุทกวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดนิคมพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนกอกราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างท่าศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดตาลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสว่างสุดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์สว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดอุดมธานี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดอำไพรวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ววนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสมานสามัคคีธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดดอนประดิษฐาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างอารมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์กลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดตาลมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสันติวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดเทพธิดาเทวิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดวิลัยสายทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดศรีสว่างวงศ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดจันทรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสันติธรรมอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดหนองฟ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดธาตุอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดมิ่งเมือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดขวัญเมือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าประชานุกูล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดอินทรนิวาส
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าศรีวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่านาเมือง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าหนองโกศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดสามัคคี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook