วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดสุปัญญาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าศรีสระพังทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าวิเวกวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าพุทธกิติธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าโคกกุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าประชานุกุล
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าดอนหวาย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดป่าโพธิ์สวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
รายละเอียด


วัดรัตนไตรคม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าชัยมงคลมิ่งเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดหงษ์ทองคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างแสงอรุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสุนทรธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างมาลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสระประทุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างสระทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดธาตุจอมศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์คำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดธรรมิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสุวรรณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดหงษ์ทองคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดโคกสำราญวิริยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าปัญญาวิริยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสาลาวดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดบูรพาภิรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดนาวาภิมุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดท่าวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดไชยทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดโคกหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดธงชัยโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดแสงทรังศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดชัยสันติธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดฉิมพลีพิจิตราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสุทัศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดไชยาสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดท่าสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดท่าสีดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดพลสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดนาเลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่ารัตนคุณาภรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างทองย่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดอัคคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดอินทนิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดโสดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดพุทธศิริธัญญาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดอินทนิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดปฐมแพงศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าเมตตาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดมาลาภิรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดเทวาประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook