วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดป่าเมตตาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดมาลาภิรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดปฐมแพงศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดเทวาประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างคงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดหนองขุมเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดสว่างโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าธาราวิเวก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดเกษตรสมบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดถ้ำภูมวย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าศรีโพธิ์ชัย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าศรีศรัทธาธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าจิก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าจตุคามสามัคคี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าเฉลิมราชพัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดป่าเทพธรรมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
รายละเอียด


วัดม่วงน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดพลับพลาชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบ้านปลาคูณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดสมุทรชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่าข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดเวฬุวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดธาตุสุนทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดศิรินาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดป่าพุทธอาณา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบ้านสะแบงแตก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดสว่างทุ่งเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบุปผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบ่อแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบ้านดงหมากไฟ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดสำโรงโพนดวน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดสามขา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดบ้านหนองทุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดวารีกุฎาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดประทุมทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดป่าบ้านโพนทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดโพนทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดป่าธรรมรัตนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดป่าศรีโพนทราย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดป่าหนองชำวิมลรัตนโกสินทร์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
รายละเอียด


วัดศรีสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดใต้คำนาดี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดวังรัตนะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดธุดงคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดพรหมประสิทธิ์สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์สว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีวิราษฎร์คณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดพรมจักคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดบูรพาชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีอุดมคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอุดมคำบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดชัยศรีสว่างวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างพจนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดม่วงคำวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook