วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดอุดมคำบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีอุดมคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดนาสีนวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดนาสีใส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิสาขาวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีไพวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโคกสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดบูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสุทธิธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดกุดสระน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดหนองนกเป็ด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดบวรนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดชัยมงคลคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสุทธิประภาประชาธรรม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอุทกวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดชัยพฤกษาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีวิลัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีวิลัยคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสราญรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดบ้านหนองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดมธุกาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโยคาภิรมย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโนนโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดดอนชาดสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดนิโคสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโคกล่ามสนามชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างบึงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดแพงศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีอุดมวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอัมไพวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศิริชัยธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีสุพลธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าเทพสถิตย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดแสงทุ่งพุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพนเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดนิคมคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโนนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสุวรรณนิเทศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอรัญญิคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอินทาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดรัตนาภิเขมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพนทองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดพรหมจริยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศิริโพธิ์ใคร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าคำบอนสันติวิเวก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดมิ่งมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างชัยศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโนนตาล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook