วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดศรีวิลัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างหนองดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดฝึกฝน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดบุญราศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดราชสีมา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีจันทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสิงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดบ้านหนองขี้ม้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดอรุณสิงห์คาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดกลางศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสัตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสุทัศน์บูรพา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโสมคณาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดเทพยุดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโคกก่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างคงคาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดหนองเขื่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดดอนยานาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธาวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ร้อยต้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดแพงศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสว่างหัวงัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโนนทองหลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดนันทิยาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดหนองโก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโพธิ์เงินราษฎร์อุทิศ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดธาตุอุปมุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดสุขสมบูรณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าหนองหิ่งหาย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าเจริญธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าวังยาว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าวังธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดโคกพัฒนา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าญาณสีลพรต
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าศรีโคกล่าม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่ากระพี้
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าศรีโพนทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าดอนม่วย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าหนองแสงทุ่ง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าอุดมธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าศรีสองห้อง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าเขมสารสุธี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดป่าโพนทอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด


วัดมหาวโนทยาน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook