วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดอุดมคณาสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสอาดธรรมทาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดผดุงศรัทธรา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดประสาทอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสำราญนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดนิมิตธัญญาผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดอาศรมสันติวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านขมิ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดอรุณธรรมรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดดงยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดเลิงคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านขมิ้น
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านดอนหวาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านคุยค้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าพระศรีศากยประชาบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดดอนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านพยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านดินดำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านปาฝา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดดอนเกษม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดเก่าบุบผาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดอัมพวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดเจริญสุขถาวร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดโนนสวาท
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านอนามัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดเทวาพิทักษ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดประสาทสิทธิผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดดงเครือวัลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านแจ้งข่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรีม่วงลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสว่างวนาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสุธรรมราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดราษฎร์วารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดหัวนายาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสระหลวงวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดศรีอาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดชัยศรีมงคลวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดโนนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดโนนสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าตถตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านน้ำเค็ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านเขวาชี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านบึงโดน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดแซงแหลม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าสมุนไพรร้อยเอ็ด
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดฐิตวิริยาวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดบ้านหนองแซง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าบ้านดู่น้ำ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าศรีเลิงชัย
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าคางฮุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดป่าดอนสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดอรุณวิเวกธรรมมาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดบูรพาจานใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดราษีการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook