วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดราษีการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสังข์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดวังทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสุดารังสรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดบ้านมะบ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดดอนเกลือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสว่างดอนแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดเกาะกลางนางาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดอุดรจานเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดศรีสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดโสภณวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดอัมพวันวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดผดุงวิทยา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดท่าสะแบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดบ้านยางด่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดศรีฐาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดปอหู
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดยางโทนโพธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดอินทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดบุรีอีโก่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดยางใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดยางกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสามัคคีศรัทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดศรีจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดห้วยสนุก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่าหาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาบูรพาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดเหล่าคำไฮ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสะพานทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดป่านิเวศธรรมาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดบัวหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดป่าโนนเขาหลวง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดป่าสามัคคีธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดแสนสุขาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
รายละเอียด


วัดสันติวิหาร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดจันทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดวารีอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดธงธานี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดสารวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดปิปผลิวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดอุดมนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดมงคลนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านจอมพล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเอกสัตย์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเหล่าแถม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดนิเวศน์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดชัยคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดประตูชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดดอนไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดท่าเยี่ยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์สว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านหนองบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดกลางเก่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดตะโมม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดสังขนิวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านดอนไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดมะขามเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook