วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดมะขามใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดละมัยบำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านโนนเดื่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดมะอึ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดส้มป่อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเนินสง่าสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดยางกู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านกู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดป่าดอนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดดงบ้านนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์สว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดอีหลุบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดราชธานี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านเหล่าอ้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดขัดเค้าใต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดชาตินิยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดแสงทองสุทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองพอก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดดอนชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดไก่ป่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดมะเหลื่อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดดอนแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดถาวรรังสฤษฎิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองไผ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเจริญผล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองโสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองแข้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองเต่า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเปลือยน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดฝั่งแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเทพชัยมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดโกศลรังสฤษดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดโกศลรังสฤษดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดตรีคาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดขี้เหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดจันทร์สว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดป่าสุ่ม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดนาคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์แก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดสระล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านหนองบั่ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดโพธิ์รังสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเขวาทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเหล่าใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหนองลาดควาย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดสว่างหนองเบิด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดยางสินชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดมิ่งกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดธรรมนิยมสงเคราะห์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านเมืองน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเมืองน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดราษฎร์สามัคคีมะยาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดไพบูลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดเขมาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook