วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดดู่กลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดไพบูลย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดหัวบ่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดป่าทรงธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดสุวารีวิหาร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดประดู่ศรีไพรวรรณ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดราชวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดป่าดอนแก้ว
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
รายละเอียด


วัดบ้านโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดนาแค
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดพิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดขามป้อม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดขี้เหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสะอาดศรีจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดจอมศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบูรณะเขต
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสุนทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดแสงอรุณราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดไตรมิตรสามัคคีวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสีดาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองสระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบ้านโคกทม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองขาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดตระคลองบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสระโนน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดคุยแต้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสระปทุม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดช่วยราษฎร์บำรุง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดดอนดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบัวขาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองหญ้ารังกา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบ้านสระบัว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดเขวาทุ่ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองมะเขือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสะแบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดโนนท่อน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดแดนสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสุขประดิษฐ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดศรีประดู่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดป่าอุทยาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสุนันทาราช
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดนนทาประชานิมิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองบัวบาน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดประสิทธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสามัคคีราษฎร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดศรีบุญเรือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดอินทาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบ้านดงช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดชัยประสิทธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหัวช้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบ้านบักตู้
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดราษฎร์บูรณะ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook