วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดราษฎร์ศรัทธาดูน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสุทธาวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสว่างวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดท่าม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบ้านโพนสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดโพธิการาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดโคกก่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดจันทราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดบ้านดู่ฝายใหญ่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดป่าจารึกธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
รายละเอียด


วัดอุดรไชยศาสตร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดอรุณวนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโคกสี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบ้านกุดน้ำใส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดคูฟ้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดศรีโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโพธิ์ไทร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบ้านมะเขือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบ้านกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโนนศิลา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดศรีสุมังคล์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบ้านสำโรง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดท่าสำราญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดท่าใฮ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดฟ้าหยาดสิริราษฏร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองเรือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดดงสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดพนัส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดชานุวรรณ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองหิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดกู่บ้านคำพระ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบ้านชาติ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดแจ้ง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดนานวล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดราษฎร์นิยม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองคูพัฒนา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโนนม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดขะยอม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดดอนพระจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดป่าอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดคุ้มวราราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดท่าวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดดอนเจริญ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดกลางอุดมเวทย์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบึง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสว่างแสงจันทร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระโพธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสุนทราวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดวารีสวัสดิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโนนสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดแก้วสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดเลียบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook