วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดแก้วสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดทุ่งรังษี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสิงห์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดเกาะแก้ว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองบัวน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโสธาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโพธิ์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระเกษ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดท่าลาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระหงษ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสุจิตตาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดศรีมงคลท่าเสียว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดเสมาไตรราษฏร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโพธิ์ศรี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบ้านหนองหลวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดบึงฮี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดนาชม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดอุดมวารี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโพธิ์งาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดคำสูง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระพัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองโสน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสระแคน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดขุมเงิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดเจริญราษฏร์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดไตรภูมิ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองศรีทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองเหล็ก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดใหม่สุขสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดดอนบ่อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองผือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโพธิ์ชัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสว่าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดอัมพวัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดยางเดี่ยว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสว่างอารมณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดศรีสว่างพัฒนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสิงห์สมทองสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดศิริมงคล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดวารีอุดม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดอุปราวิจิตร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดชัยอุดมพร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดวารีสะอาด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดสว่างอุทัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดปัญจวารีวิเวก
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดป่าดอนเจริญ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดป่าโพธิ์ศรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดทุ่งแสงพุทธธรรม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดศรีนาชมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดป่าศรีคำสูง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดหนองบัวใหญ่
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
รายละเอียด


วัดโนนเหลี่ยมสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านบาก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านโนนทัน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองแดง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองสองห้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook