วัดใน จังหวัดร้อยเอ็ด - พระสังฆาธิการ
เลือก
ภาค ๑
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาค ๒
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี
ภาค ๓
ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี
ภาค ๔
นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาค ๕
พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก
ภาค ๖
ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
ภาค ๗
เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
ภาค ๘
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองบัวลำภู
ภาค ๙
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
ภาค ๑๐
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
ภาค ๑๑
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ สุรินทร์
ภาค ๑๒
ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
ภาค ๑๓
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ภาค ๑๔
นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร
ภาค ๑๕
ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี
ภาค ๑๗
ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง
ภาค ๑๘
สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ต่างประเทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด


วัดบ้านหนองแสบง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองสองห้อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเหล่าล้อ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองผักตบ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบุมะเขือสามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านโคกร้าง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเหล่าน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองแวงยาว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองคูคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดดอนน้ำคำ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านกล้วย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเหล่ากุด
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านสวนจิก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองแวง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าแหน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองแวงน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองขุมดิน
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่านกยูงทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองแวงควง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองห้างน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองสี่แจ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองคูโคก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านโนนสีดา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโนนเหล่าเอี้ยง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าโคกศรีรัตนาราม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองม่วง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดดอนทราย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเมืองเปลือย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านโพนงาม
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดต้นโพธิ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดดงเมือง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านป่าเม้า
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดท่าแร่สามัคคี
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าเม้าเหนือ
สังกัด มหานิกาย
ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเหล่าใหญ่
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดเขวาน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์ทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองไหล
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์สัย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโสกเชือก
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพธิ์สัยน้อย
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองแสง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโนนสมบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านหนองหญ้าคา
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโคกกลาง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดโพนทอง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดบ้านก่อ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดป่าศรีสมเด็จ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดประชาคมวนาราม
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดหนองไฮ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดสิริมหาวัน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
รายละเอียด


วัดละอองธรรมวาส
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดหญ้าหน่อง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดปลาข้าว
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดโคกฮัง
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดใต้ตาเณร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด


วัดธาตุตาเณร
สังกัด มหานิกาย
ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook