วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร


      วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชสุทธิญาณ (เฉลียว อุปลวณฺโณ ป.ธ.๖)         เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
  พระนิโรธรักขิต (อ่อน จนฺทสโร)   ๒๔๗๘       เจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook