วัดจันทรสโมสร - พระสังฆาธิการ

วัดจันทรสโมสร


      วัดจันทรสโมสร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระมหาสุชาติ ธมฺมรโต         เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร
  พระวิมลมุนี (มุนี มุนินฺทโร ป.ธ.๗)   ๒๕๔๐   -   ๒๕๕๐   เจ้าอาวาสวัดจันทรสโมสร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook