วัดดอนเมือง - พระสังฆาธิการ

วัดดอนเมือง


      วัดดอนเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธมฺโม)   ๒๕๑๐  -   ๒๕๓๒   เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง
  พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธมฺโม)   ๒๕๓๒       เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
  พระปริยัติโศภณ (อิทธิยาวุธ ธีรวโร ป.ธ.๙)   ๒๕๖๐       เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook