วัดดาวคะนอง - พระสังฆาธิการ

วัดดาวคะนอง


      วัดดาวคะนอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระมหาขน ภทฺทโร   ๒๔๗๕   -   ๒๔๗๘   เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
  พระมหาผล   ๒๔๗๘   -   ๒๔๗๙   เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
  พระมหาทอคำ   ๒๔๗๙   -   ๒๔๘๐   เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
  พระครูนนทสารคุณ   ๒๔๘๑   -   ๒๕๔๐   เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
  พระครูติลกานุรักษ์ (ปราโมทย์ มหาวีโร)   ๒๕๔๐       เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook