วัดทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี | พระสังฆาธิการ

วัดทับกวาง


      วัดทับกวาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๐๓
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูหิรัญธรรมโชติ (พุทฺธสาโร)   ๒๕๔๔   เจ้าอาวาสวัดทับกวาง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook