วัดท้องคุ้ง - พระสังฆาธิการ

วัดท้องคุ้ง


      วัดท้องคุ้ง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูวรปัญญาโกศล (ปรีชา วรปญฺโญ)         เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook