วัดธรรมเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา | พระสังฆาธิการ

วัดธรรมเมืองทอง


      วัดธรรมเมืองทอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

     

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook