วัดนครป่าหมาก - พระสังฆาธิการ

วัดนครป่าหมาก


      วัดนครป่าหมาก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอธิการท้วม   ๒๔๓๐   -   ๒๔๗๐   เจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
  พระอธิการนาค นาโค   ๒๔๗๕   -   ๒๕๑๑   เจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก
  พระครูประโชติธรรมรัตน์ (ทองเลิศ เตชธมฺโม)   ๒๕๑๑   -   ๒๕๖๐   เจ้าอาวาสวัดนครป่าหมาก

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook