วัดบางโคล่นอก - พระสังฆาธิการ

วัดบางโคล่นอก


      วัดบางโคล่นอก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระอาจารย์เปรี่ยน         เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระอาจารย์บัว         เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระอาจารย์ฉุย         เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระอาจารย์คง         เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระครูรัตนรังษี (พุ่ม)   ๒๔๖๑  -   ๒๔๘๘   เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระอาจารย์น้อย         เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระอาจารย์เอิบ         เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระมหาพิชิต โสตฺถิจารี   ๒๔๙๒  -   ๒๕๑๔   เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
  พระครูสิริรัตนวิมล (ติสรโณ)   ๒๔๑๕  -   ๒๕๔๘   เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
-   พระครูโกวิทวรกิจ (สุพจน์ โกวิโท)   ๒๕๔๘       รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
๑๐   พระครูโกวิทวรกิจ (สุพจน์ โกวิโท)   ๒๕๔๙       เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook