วัดบ้านโดน ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี | พระสังฆาธิการ

วัดบ้านโดน


      วัดบ้านโดน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๕
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส


  พระครูถาวรธรรมกิจ (ทวี ถาวโร)   ๒๕๔๓   เจ้าอาวาสวัดบ้านโดน

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook