วัดบ้านไร่ - พระสังฆาธิการ

วัดบ้านไร่


      วัดบ้านไร่ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูมงคลสมณานันท์ (ประสิทธิ์)         เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
  พระครูสิริญาณวิสุทธิ์         เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
  พระมหามานิช คุณสํวโร ป.ธ.๕   ๒๕๖๐       เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook