วัดประดิษฐาราม - พระสังฆาธิการ

วัดประดิษฐาราม


      วัดประดิษฐาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูปริยัติวรานุสิฐ (ชาลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๔)         เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook