วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ - พระสังฆาธิการ

วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ


      วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สถานะวัด
ตั้งวัด เมื่อ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
รับวิสุงคามสีมา เมื่อ ๐๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระครูภาวนาชัยสิทธิ์         เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook