วัดป่าโมก วรวิหาร - พระสังฆาธิการ

วัดป่าโมก วรวิหาร


      วัดป่าโมก วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


ลำดับรายนามเจ้าอาวาส

  พระราชสุธรรมาภรณ์ (วิวัฒน์ ฐิตเปโม)         เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
  พระปาโมกข์มุนี (บุญศรี สิริทตฺโต)         เจ้าอาวาสวัดป่าโมก
  พระปาโมกข์มุนี (เจิม อิสฺสโร)         เจ้าอาวาสวัดป่าโมก
  พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร ป.ธ.๙)   ๒๕๖๑       เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์)

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook